zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323

Čo je sociálna práca?

Sociálna práca je na praxi založená profesia a vedecká disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu a rozvoj, sociálnu súdržnosť, posilnenie a oslobodenie ľudí. Hlavnými princípmi sociálnej práce sú:

  • rešpekt k vrodenej hodnote a dôstojnosti ľudí,
  • sociálna spravodlivosť,
  • rešpekt k rozmanitosti,
  • dodržiavanie ľudských práv,
  • kolektívna zodpovednosť.

Sociálna práca zapája ľudí a štruktúry do riešenia životných výziev a zvyšovania kvality ich života, opierajúc sa o teórie sociálnej práce, sociálnych a humanitných vied, ako aj o znalostí domáceho prostredia. (Voľný preklad globálnej definície sociálnej práce)

Sociálnych pracovníkov môžeme nájsť kdekoľvek, kde sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc odborníka na zmiernenie osobných či sociálnych problémov.

Čo povedali o nás iní

Vyjadrenia

Je skvelé, že dávate o sebe vedieť, pretože sociálni pracovníci robia úžasné veci v našej krajine. Držím Vám prsty.

Milan SchavelSlovensko

Sociálni pracovníci sú dôležitou súčasťou riešenia sociálnych problémov v spoločnosti. Je dobré, aby o tom verejnosť vedela a vážila si prácu sociálnych pracovníkov.

Eva MydlíkováSlovensko
Nadácia Socia
Slovenská komora SP a ASP