zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Sprevádzam ľudí v ťažkých obdobiach

Sprevádzam ľudí v ťažkých obdobiach

Počas štúdia sociálnej práce na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som začala pôsobiť v občianskom združení STORM, kde som sa venovala ľuďom, ktorí injekčne užívajú drogy a osobám, ktoré pracujú v pouličnom sexbiznise. Začala som vnímať, že aj v pomáhajúcich profesiách sú niektoré cieľové skupiny uprednostňované pred inými. Akoby  sme mali právo rozhodovať, kto je „vyvoleným“ aby sme mu pomohli v jeho náročnej životnej situácií. Táto mnou definovaná nespravodlivosť ma hnala venovať sa práve ľuďom, ktorí stoja na okraji spoločnosti. Spoločnosť ich často definuje ako rizikových, neprispôsobivých, tých, ktorí si za svoje problémy môžu sami.

Aktuálne pracujem v OZ Mládež ulice ako terénna sociálna pracovníčka. Venujeme sa  deťom, mládeži, rodinám z bežného (sídlisková mládež, mestské komunity) aj sociálne znevýhodneného prostredia. Zostala som aj pri práci s ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy a osobami, ktoré pracujú v pouličnom sexbiznise v občianskom združení Prima. Obidve moje zamestnania mi dávajú možnosť  vidieť zmysel v tom, čo robím – som súčasťou rozvoja komunít, ľudských príbehov, môžem sprevádzať rozvíjajúcich sa mladých ľudí počas ich dospievania a poskytnúť im bezpečný priestor, snažím sa im byť vzorom, byť tu pre nich keď potrebujú podporu, porozumenie a prijatie.

Na mojej práci ma baví, že okrem sprevádzania klienta počas jeho náročných životných situácií (riešenie rodinných kríz, komunikácia s úradmi či inštitúciami, pomoc pri hľadaní práce či bývania) sa môžem venovať veľmi rôznorodým činnostiam. Sú to voľnočasové aktivity, organizovanie výletov či komunitných podujatí, komunikácia so samosprávami aj s donormi, vedenie dobrovoľníkov, poradenské rozhovory , práca v školskej triede, návšteva klientov v ich domácom prostredí, práca na sídliskách a uliciach a mnoho iného. Toto všetko mi dáva možnosť nadväzovať vzťah, ktorý je podľa môjho názoru pri práci sociálneho pracovníka to najpodstatnejšie. Partnerský vzťah medzi sociálnym pracovníkom a klientom, dôvera a schopnosť spolupráce sú dobré predpoklady riešenia toho, s čím klient prichádza. Takýto profesionálny vzťah nesie so sebou obrovské množstvo emócií, zážitkov, spoločného prekonávania prekážok. Celkom dobrodružstvo, nie? Zároveň je to aj dar, ktorý kvalitne vykonávaná sociálna práca ponúka a som vďačná, že ho ponúkla aj mne.

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *