zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Rozvíjať zdroje ľudí ma fascinuje

Rozvíjať zdroje ľudí ma fascinuje

Študoval som špeciálnu pedagogiku a následne sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na novozaloženej Katedre sociálnej práce. Učili ma zanietení ľudia z praxe, čo bolo veľmi inšpiratívne. Nadchli ma tri dôrazy sociálnej práce, ako som im vtedy porozumel:

– práca v prirodzenom prostredí človeka;

– vnímanie jeho vzťahov a kontextu;

– pomoc postavenú na rozvoji jeho silných stránok a zdrojov.

Spolu s Vladom Matejom a ďalšími sme založil v roku 1993 občianske združenie Návrat, čo považujem za veľký dar slobodne realizovať vízie. Venujem sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrany detí, supervízii, manažovaniu organizácie, personálnemu rozvoju odborných pracovníkov. Osem rokov som externe učil na katedre, na ktorej som študoval, publikujem, prednášam, tvorím námety a realizujem komunikačné projekty a dokumentárne filmy.

Pri tomto všetkom som si odskúšal v praxi, že vyššie uvedené dôrazy sociálnej práce fungujú dobre, verím im dodnes a odovzdávam ich študentom a kolegom. Hnevá ma, že sociálnu prácu devalvujú niektoré školy s nízkou úrovňou vzdelávania.

Sociálnu prácu považujem za zaujímavé, napĺňajúce povolanie, na ktoré som hrdý.

Sociálnu prácu stále považujem za zaujímavé a napĺňajúce povolanie, som na ňu hrdý a preto ma hnevá, že ju devalvujú niektoré školy s nízkou úrovňou vzdelávania.

Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *