zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Eva Mydlíková

Eva Mydlíková

odborná garantka
Vyštudovala psychológiu na FF UK v Bratislave, pracovala v Oravskej televíznej fabrike ako podniková psychologička, potom ako poradenská psychologička v Centre poradensko psychologických služieb na Orave. V roku 1991 vytvorila projekt TYR centrum pre zdravotne a sociálne znevýhodnenú mládež na Orave, kde založila prvé neziskové chránené pracovisko na Slovensku. Za realizáciu projektu TYR centrum získala v roku 1996 štipendium svetových nadácií Ashoka - sociálny inovátor. Dvadsať rokov pôsobila na katedre sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, od roku 2015 na Trnavskej univerzite. V roku 2000 spoluzakladala spolu s prof. Gaburom a prof. Schavelom Asociáciu supervízorov a sociálnych poradcov, kde sa vytváral supervízny systém na Slovensku. Od roku 2003 realizovala prvé programy pre neplatičov nájomného v Bratislave a vytvárala programy finančnej gramotnosti pre rodiny. Od roku 2005 je členkou akreditačnej komisie MPSVR SR, prispieva k tvorbe legislatívnych dokumentov, superviduje pracovníkov mnohých sociálnych organizácií. Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce je dovŕšením jej profesionálneho snaženia o dôstojné uplatnenie sa a profesionálny rešpekt pre jej  študentov na Slovensku.
Add your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *