zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Eva Krššáková

Eva Krššáková

redaktorka
Žije na Orave, vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, pracovala v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci a v Lokálnom partnerstve sociálnej inklúzie Orava. V súčasnosti sa dobrovoľnícky angažuje v občianskom združení PERSONA a stará sa o svojho syna, ktorý má popri svojich veľkých daroch aj zdravotné znevýhodnenie. Napĺňa ju možnosť podporovať jeho aj iných ľudí s podobnou životnou situáciou v rozvoji a žití života naplno, preto organizuje svojpomocné skupiny rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Je hosťujúcou členkou Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. Kampaň ZDOLAJ VÝZVY považuje za dôležitú osvetu verejnosti o tom, čo sociálni pracovníci robia, aké je ich miesto v spoločnosti a akým spôsobom môžu ľuďom pomôcť prekonávať výzvy ich každodenného života.