zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Martina Gymerská

Martina Gymerská

Koordinátorka kampane
Vyštudovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v rodinnej poradni Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov, pripravovala a realizovala programy osobnostného a sociálneho rozvoja mladých ľudí na Orave, založila občianske združenie PERSONA, ktoré zastrešuje činnosť Komunitného centra ŽIRAFA, zameranú na miestne obyvateľstvo a rodiny s členom so zdravotným postihnutím žijúce na Orave. Pracuje ako tajomníčka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, pričom oceňuje najmä rôznorodosť úloh a projektov, ktoré komora zastrešuje. Kampaň ZDOLAJ VÝZVY je pre ňu dôležitým projektom, ktorému venuje svoj pracovný aj voľný čas.