zdolajvyzvy@socialnapraca.sk
+421 (0)948 758 323
Čo dáš, to dostaneš

Čo dáš, to dostaneš

Príbeh nachádzania môjho miesta v sociálnej práci začal, keď som po ukončení strednej školy začala učiť na základnej škole v Gaboltove v okrese Bardejov, kde bolo viac ako 50 percent rómskych detí. Už tam som si kládla otázku, prečo sú takí akí...

More info
Ľudí netreba meniť

Ľudí netreba meniť

Ako sociálny pracovník z terénu zastávam názor, že ľudí netreba meniť… ale vytvárať podmienky a príležitosti, aby sa vedeli sami vymaniť zo svojej situácie, prípadne z prahu chudoby. Rešpektujme našu inakosť. PhDr. Karol Seman, jeden zo...

More info
Všetci sme ľudia

Všetci sme ľudia

Každý z nás raz navštívi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Či už z dôvodu riešenia príjemnejších životných udalostí, akým je napríklad narodenie dieťaťa v rodine, alebo pri hľadaní pomoci v nepriaznivej životnej situácii. Pracujem v štátnej...

More info